Sig nej!

Formålet med kampagnen er at opfordre børn og unge til at være kritiske og passe på egne grænser og at minde forældre om, at det er vigtigt at tale med børn om god opførsel og sociale relationer på nettet.

Grooming er en betegnelse for den proces, hvor en voksen igennem strategisk manipulation og forførelse opbygger et tillidsforhold til en barn eller en ung, typisk via sociale medier eller andre online platforme. Hensigten med tillidsforholdet er typisk at overtale barnet eller den unge til at sende intime oplysninger, billeder eller film, ofte via brug af webcam. Krænkeren truer derefter offeret med at ville videresende det intime materiale, hvis ikke ofret gør som krænkeren kræver. Kravene fra krænkeren kan være yderligere seksuelle eller pornografiske billeder af ofret, at ofret skal betale for at slippe fri for kravene, eller at de skal mødes i den fysiske verden, så krænkeren kan udnytte ofret seksuelt.

–     Vi er i Red Barnet meget glade for, at Europol og det danske politi også bruger ressourcer på det oplysende og forebyggende arbejde. Det er vigtigt at alle voksne omkring børn og unge bliver bedre til at interessere sig for det relativt usynlige sociale liv der foregår online og tør tage en åben og omsorgsfuld snak om de udfordringer og risici der jo er ved at være social på nettet, siger psykolog Kuno Sørensen

Sommerferien står for døren, og mange børn og unge får måske hen over sommeren skabt nye venskaber. I den sammenhæng er det vigtigt at børn og unge bliver mindet om at være kritiske og passe på deres egne grænser, og at vi voksne omkring dem, viser interesse også for de digitale venskaber de får opbygget.

Se Europols internationale side for SAYNO-kampagnen.