SikkerChat

SikkerChat

Red Barnet oplyser børn, unge, undervisere og forældre om, hvordan man færdes sikkert online på sikkerchat.dk. Foto: Jakob Krull

Digitale medier har åbnet nye muligheder for, hvordan seksuelle overgreb kan finde sted.

I disse år dukker der flere og flere sager op om seksuelle overgreb, hvor kontakten er startet som et venskab på nettet. Derfor arbejder Red Barnet med at klæde børn og unge på til at kunne begå sig trygt på internettet og mobiltelefonen.

I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd har Red Barnet siden 2001 arbejdet for at forebygge, at børn og unge udsættes for mobning, trusler eller seksuelt grænseoverskridende oplevelser online gennem vores hjemmeside SikkerChat.

SMART REGLERNE

Sæt grænsen
Mød ikke en net-kontakt alene
Anmeld og blokér
Respektér andre
Tal med en du stoler på

Vejledning og undervisning i sikker chat

SikkerChat henvender sig til 4.-6. klasse og 7.-9.klasse, hvor vejledningerne er tilpasset til hver aldersgruppe.

Her kan børn og unge blandt andet få råd til godt online sprog, se video med andres erfaringer og chatte med hinanden om god online opførsel.

Undervisningsfagligt personale og forældre kan også få vejledning via SikkerChat.