Faglige artikler om overgreb på børn

Her kan du læse artikler, som Red Barnet har publiceret, der er relateret til digitale overgreb rettet mod børn og unge.

Unges digitale trivsel (undersøgelse)

Nye tal fra Red Barnet og Statens Institut for Folkesundhed viser, at mange unge får krænkende henvenvendelser på nettet. De fleste unge passer godt på sig selv, men en mindre del kommer rigtig galt afsted. Download undersøgelsen her (pdf).

Grooming i digitale medier (artikel)

En bedre forståelse af processerne i seksuelle overgreb ved børns og unges brug af digitale medier. Download artiklen (pdf).

Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet

Krænkeres forvrængning (artikel)

En potentiel sex-forbryder skal overvinde både nogle indre forhindringer, moralske skrupler, omverdenens afstandstagen samt børnenes modstand. For at kunne leve med disse modsætninger sker der hos krænkeren en fordrejning, forvrængning og bagatellisering af tanker og handlinger, som en form for psykisk forsvarsmekanisme. Download artiklen her (pdf).

Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet

Seksuelle krænkeres indre barrierer (artikel)

– mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn. Download artiklen her (pdf).

Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet.