Faghæfter om seksuelle overgreb på børn og unge

Her kan du downloade fire faghæfter om håndtering af mistanke eller viden om seksuelle overgreb på børn og unge.

De første tre hæfter giver en bred introduktion til, hvad et seksuelt overgreb er og sætter fokus på, hvordan man skal forholde sig, når mistanken bliver til en konkret sag. Det fjerde hæfte handler om IT-relaterede overgreb.

Du kan læse og downloade dem herunder.

Når voksne krænker

Her får du en bred introduktion til, hvad seksuelle overgreb på børn er. Download hæftet her (pdf)

 

Når mistanken opstår

Her får du viden om, hvordan du kan reagere, hvis du som forælder, pårørende eller fagperson får mistanke om, at et barn bliver udsat for seksuelt overgreb. Download faghæftet her (pdf)

 

Når en mistanke er blevet til en sag

Her kan du læse om, hvordan konkrete sager om seksuelle overgreb foregår, og hvordan man som voksen skal forholde sig under en sag. Det gælder både forældre, pårørende og fagpersoner.  Download faghæftet her (pdf)

 

Når overgrebene går verden rundt

Der er tre grunde til, at det er ulovligt at se på, opbevare og videresende billeder af seksuelle overgreb på børn.

For det første bliver børnene udsat for en seksuel forbrydelse, når billederne bliver optaget. For det andet bliver børnene igen udsat for overgreb, hver gang billederne bliver vist, fordi de bliver udstillet som seksuelle objekter.

En krænkelse de må leve med hele deres liv. Og for det tredje er udbredelsen af billederne med til at skabe en efterspørgsel på flere billeder og dermed tilskynde til nye overgreb på børn. Download faghæftet her (pdf)