Red Barnet: Grooming skal i straffeloven

Seksuelle krænkere benytter sig i stadigt større omfang af sociale medier og digitale kommunikationsplatforme til at skabe kontakt med børn. Derfor kræver Red Barnet en særlig bestemmelse om grooming i den danske straffelov.

Red Barnet har netop indgivet et høringssvar til en forestående ændring af straffeloven. Red Barnet anbefaler, at alle tekster i straffeloven, der vedrører seksuelle overgreb mod børn, samles i et selvstændigt kapitel med beskrivelser af de forskellige måder, hvorpå seksuelle krænkere indleder og udnytter kontakten med børn.

Både nationalt og internationalt er der meget fokus på, at seksuelle krænkere i stadigt større omfang bruger sociale medier og digitale kommunikationsplatforme til at skabe kontakt med børn. Udnyttelsen af den voksnes psykiske overlegenhed til forførelse, manipulation og trusler – det man omtaler som grooming-processen – vil i mange sager føre til seksuelle krænkelser af børn eller forsøg på seksuel krænkelse.

Red Barnet mener, der er behov for at tilføje en særlig groomingbestemmelse i straffeloven, da en selvstændig kriminalisering af grooming vil være egnet til at markere de strafferetlige værn af børn i forhold til denne særlige type af seksuelle overgreb.

Samtidig mener Red Barnet, at der i forbindelse med groomingbestemmelsen skal ske en fremrykkelse af fuldbyrdelsesmomentet på dette område i lighed med terrorbestemmelsen, således at tidligere stadier i forberedelsesfasen kan statueres som forsøg.

Læs  høringssvar her i PDF