Sikkert Internetcenter Danmark

Siden 2004 har Danmark haft et Center for Sikkert Internet under EU-Kommissionen.

Formålet er at styrke en mere sikker og ansvarlig brug af internettet – særligt for børn og unge, og at bekæmpe ulovligt indhold på nettet.

Partnere

Sikkert Internetcenter Danmark består af tre partnere:

  • Medierådet for Børn og Unge er udnævnt som Awareness Centre i Danmark. Videncenterets formål er at informere omkring børn og unges brug af internettet og mobil samt at udruste forældre og lærere med brugbar viden herom. Videncenteret er ansvarlig for at implementere kampagner og at koordinere og fremme samarbejdet på nationalt plan.
  • Center for Digital Pædagogik driver rådgivningssitet Cyberhus.dk, der er udnævnt som helpline i Danmark. Som helpline besvarer Cyberhus.dk, spørgsmål vedrørende unges oplevelser på nettet samt yder online rådgivning i de tilfælde, hvor en ung er stødt på skadelig eller illegalt indhold på nettet.
  • Red Barnet er hotline i Danmark og behandler anmeldelser af billeder og film med seksuelle overgreb på børn. Som medlem af det verdensomspændende netværk INHOPE samarbejder hotlinen internationalt om at bekæmpe ulovligt brug af internettet.

Strategi 2013-2020

Sikkert Internetcenter Danmarks partnere arbejder tæt sammen for at opfylde målsætningerne for den europæiske strategi 2013-2020:

  • At børns digitale mediekompetencer styrkes og de får gavn af mere kreativt og uddannelsesmæssigt onlineindhold.
  • At forældre og børn vil nyde godt af bedre metoder til at skabe sikkerhed i onlineverdenen, herunder enkle og effektive værktøjer til rapportering af misbrug, alderspassende privatlivsindstillinger, indholdsklassifikationssystemer og forældrekontrol.
  • At samfundet som helhed vil drage fordel af bedre procedurer til at identificere, anmelde og nedtage online materiale med seksuelt misbrug af børn.

Læs mere på www.sikkertinternet.dk