Sådan arbejder hotlinen

Red Barnet modtager hver dag anmeldelser fra borgere, som er stødt på krænkende materiale på nettet. Vi behandler hver måned omkring 300 anmeldelser, som vi gennemser og videresender til Rigspolitiet eller til hotlines i andre lande, så det ulovlige materiale kan blive fjernet.

Sådan arbejder vi med anmeldelser

Red Barnet behandler anmeldelser på hverdage. Alle anmeldelser analyserer vi, og vi sporer ulovligt materiale så vidt muligt. Oplysninger om det ulovlige materiale videresender vi til Rigspolitiet eller til hotlines i dét land, hvor materialet er fysisk placeret, så billeder og film hurtigst muligt kan blive fjernet og efterforsket.

Ulovligt materiale, der er placeret på europæiske servere, er normalt fjernet inden der er gået 72 timer efter anmeldelsen er sendt.

Oplysninger om ulovligt materiale sendes til brug i den danske blokeringsordning ligesom Red Barnet bidrager med oplysninger om nye ulovlige billeder til Interpols billeddatabase.

Klare procedurer

Arbejdet med anmeldelserne sker efter meget klare procedurer.

Red Barnet har en tilladelse fra Rigsadvokaten til at tilgå ulovligt materiale, og arbejdsgangen følger standarder udarbejdet i samarbejde med Rigspolitiet. Samtidig er Red Barnet medlem af den internationale hotline-organisation INHOPE og lever op til deres regler for udveksling af oplysninger og hotlinedrift. Læs hele Red Barnets hotline-procedure.

Videresendelse af oplysninger

Når Red Barnet vurderer, at det anmeldte indhold kan være ulovligt i følge den danske straffelov, videresender vi oplysninger på følgende måde:

Anmeldelser2015