Den danske blokeringsordning

Rigspolitiet, en lang række internetudbydere og Red Barnet samarbejder om at blokere for adgangen til ulovlige billeder af overgreb på børn – politiet kalder det for børneporno.

Ordningen mod ulovlige billeder og film af seksuelle overgreb på børn på internettet, blev iværksat i 2005 og er et frivilligt samarbejde mellem internetudbydere, Rigspolitiet og Red Barnet.

Formålet med ordningen

Blokeringsordningen skal begrænse tilgængeligheden af ulovligt materiale og dermed mindske udbredelsen af billeder, der på voldsomste vis krænker børn.

Samtidig virker ordningen præventivt ved at oplyse internetbrugere om loven og om rådgivningstilbuddet Bryd Cirklen, der hjælper personer med seksuelle tanker om børn.

Sådan fungerer ordningen

Ordningen er et system, hvor internetudbydere blokerer adgangen til hjemmesider, som Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center (NC3) har vurderet til at være ulovlige.

NC3 formidler dagligt oplysninger om nye ulovlige overgrebsbilleder til internetudbydere via etautomatisk og sikret system.

Hvis en internetbruger klikker ind på en blokeret side, vil vedkommende se en STOP side, der forklarer, at den specifikke URL er blokeret på grund af ulovlig børnepornografi.

Samtidig vil vedkommende se en henvisning til Bryd Cirklen, som kan rådgive mennesker med seksuelle tanker om børn.

Red Barnets arbejde med blokeringsordningen

Red Barnet bidrager med oplysninger om ulovligt materiale fra den danske hotline og formidler samtidig oplysninger til ordningen fra den engelske hotline Internet Watch Foundations ”Cleanfeed-liste”.

Anmeld billeder

Finder du alligevel billeder på nettet, så skal du anmelde dem her på siden.