Om Red Barnets hotline

Red Barnets hotline giver danske borgere mulighed for nemt og anonymt at anmelde og videregive oplysninger om seksuelle krænkelser af børn.

Stop Børnepornografi Nu er også kendt som Redbarnet.dk/anmeld. Vi er en del af Red Barnets indsats for at stoppe seksuelle overgreb på børn. Red Barnet arbejder for børns ret til beskyttelse fra vold og seksuelle overgreb – overgreb, der foregår via digitale platforme.

Siden oprettelsen i 2001 har Red Barnet modtaget mere end 75.000 anmeldelser fra borgere, som mener at være stødt på ulovlige billeder eller film med børn i seksuelle situationer – også kaldet børnepornografi. Læs mere hotlinens statistik her.

Her finder du

Find mere information om hotlinen herunder:

Samarbejde

Red Barnet er en del af det internationale hotline-netværk INHOPE og følger INHOPE’s Code of Practice. Via dette samarbejde kan vi hurtigt sende oplysninger rundt i verden til de nationale instanser, der kan fjerne og efterforske det ulovlige materiale.

Det betyder i praksis, at 93% af anmeldt ulovligt materiale i Europa fjernes indenfor 72 timer.

Red Barnets arbejde er også i tæt samarbejde med Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) og de store internetudbydere i Danmark.

 

 

 

Økonomisk støtte

Red Barnet har siden start fået økonomisk støtte fra Socialministeriet og fra EU-kommissionen til arbejdet for at begrænse og forebygge seksuel udnyttelse af børn på internettet.

Socialministeriet og Det Kriminalpræventive Råd støtter også oplysningssiden www.sikkerchat.dk, hvor børn, unge, fagfolk og forældre kan finde råd til at færdes sikkert på nettet.