Rapport fra EU Kommissionen

Lige inden det gamle år løb ud, kom EU kommissionen med to rapporter, der følger op på det direktiv, der blev vedtaget i 2011 for at styrke kampen mod seksuelle overgreb på børn.
Helt overordnet viser rapporterne, at der i visse lande er sket store forbedringer, men at der bestemt er plads til forbedring, især hvad angår forebyggelse og støtte til ofre for seksuelle overgreb.  Da Danmark står uden for direktivet, belyses de danske forhold ikke i rapporterne.

Læs mere og hente begge rapporter samt direktivet fra 2011 på EU Kommissionens hjemmeside.