IT-relaterede overgreb

Red Barnet afholdt i efteråret 2014 og foråret 2015 i alt 8 temadage i Børnehusene og Centre for seksuelt misbrugte. Temadagene og efterfølgende to konferencer blev afholdt med økonomisk støtte fra Rådet for Offerfonden.
Vi medvirkede også på en temadag i Region Sjælland i april 2015.

De faglige oplæg fra dagene er nu samlet i en bog, en antologi, som du kan læse her online eller du kan downloade hele bogen eller de enkelte kapitler.

Hvor slemt ka’ det være?
– En antologi om it-relaterede seksuelle overgreb på børn og unge

Spørgsmål:
Kontakt Gitte Jakobsen | Seniorrådgiver | Børns  beskyttelse
email: gij@redbarnet.dk | mobil: 2155 2292