Internationale guidelines omkring terminologi

Bedre terminologi kan styrke kampen mod seksuelle overgreb.

Film og billeder, der viser seksuelle overgreb på børn, kaldes stadig af mange for ”børneporno” eller andre betegnelser, som skaber misforståelser eller bagatelliserer alvoren af de overgreb, det handler om.

Red Barnet og det internationale netværk af hotlines har længe været fortalere for en tydeligere og mere respektfuld terminologi. Derfor støtter vi de nye guidelines, der skal hjælpe med at styrke en fælles og bedre terminologi og derved styrke arbejdet mod seksuelle overgreb.

En rapport med de nye guidelines blev lanceret i Luxemborg lige inden sommerferien. Rapporten giver vejledning til at navigere i alle de termer, der bruges på området seksuel udnyttelse og seksuelle overgreb på børn.

Rapporten ‘Terminology Guidelines’ er udarbejdet af en global arbejdsgruppe under ECPAT.

Download rapporten Terminology Guidelines – for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (engelsk).