Canadisk rapport om overgrebsbilleder

En canadisk rapport  fra januar 2016 underbygger Red Barnets bekymring omkring billeder af seksuelle overgreb på helt små børn. Rapporten er lavet på baggrund af analyser af 43.000 billeder og videoer med såkaldt børnepornografi.
Næsten 80% af billederne viste børn under 12 år og heraf størstedelen under 8 år. Næsten 7% var helt små børn i vuggestuealderen. Samtidig viste billederne meget alvorlige overgreb; 50% af alle billeder viste eksplicitte seksuelle aktiviteter og overgreb på børn – og det skønnes at 70% af billederne er blevet taget i hjemlige omgivelser.

“Det er særligt bekymrende, at børnene på billederne er så unge,”siger direktøren for “Canadian Centre for Child Protection”, der huser den canadiske hotline mod overgrebsbilleder, ”Og det er oplagt, at seksuelle overgreb på så små børn foregår inden for familien.”

Læs rapporten her (engelsk)
Læs mere om Canadian Centre for Child Protection (engelsk)