Sexual abuse

Hvad er seksuelle overgreb?

Overalt i verden bliver børn og unge udsat for seksuelle overgreb.

Nogle børn bliver misbrugt af et familiemedlem. Andre bliver seksuelt udnyttet af en voksen i en fritidsklub eller af én, de har mødt på internettet. Nogle børn bliver udsat for blotteri eller bliver tiltalt på en seksuel måde. Andre udsættes for daglige voldtægter eller bliver tvunget til at tilfredsstille voksne seksuelt.

Hvem er ofrene?

Drenge og piger i alle aldre og fra alle sociale lag kan blive ofre for seksuelle overgreb. Socialt svage børn, som måske mangler tryghed hjemmefra eller er ensomme, er dog i højere risiko. De er mere modtagelige overfor den opmærksomhed og manipulation, som krænkeren bruger til at gøre overgrebet muligt.

Handicappede er også en særlig risikogruppe og har ifølge udenlandske undersøgelser to til tre gange større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb end andre børn.

Brydcirklen.dk

Red Barnet har i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri og Janus Centret udviklet hjemmesiden www.brydcirklen.dk.

Her kan voksne med seksuelle fantasier om børn få hjælp, inden de fører fantasierne ud i livet. Besøg brydcirklens hjemmeside.

Hvem begår seksuelle overgreb?

Forestillingen om børnelokkeren med fedtet hår og trenchcoat er sjældent i overensstemmelse med virkeligheden, for voksne, der begår seksuelle overgreb på børn, er en meget broget gruppe af mennesker.

En seksuel krænker kan være en tillidsvækkende person, der er svær at mistænke for at kunne misbruge et barn eller en ung seksuelt.

Bag de fleste seksuelle overgreb på børn står en voksen, som igennem længere tid har haft seksuelle fantasier om børn.

Hvordan påvirker seksuelle overgreb børnene?

Et seksuelt overgreb er, afhængigt af omfang og omstændighederne, traumatiserende i større eller mindre grad.

Nogle af overgrebets virkninger kan vise sig med det samme, andre opleves måske først senere i livet, f.eks. i forbindelse med puberteten, kæresteforhold eller når man bliver forælder.