Bør sexdukker, der ligner børn, være ulovlige?

Red Barnets udtaler sig i et høringssvar til Justitsministeriet om problemstillingen med sexdukker, der ligner børn.

 

Skal sexdukkerne kriminaliseres?

Den 27. april 2017 indsendte Red Barnet et høringssvar om, hvorvidt sexdukker, der ligner børn, bør kriminaliseres. I høringssvaret forklarer Red Barnets psykolog og seniorrådgiver, Kuno Sørensen, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan anbefale, at sexdukker, der ligner børn, bliver ulovliggjort, fordi:

  • Forskningen på området kan ikke på nuværende tidspunkt afgøre, at brug af sexdukker og fiktiv børnepornografi medfører flere (eller færre) seksuelle overgreb på børn.
  • En kriminalisering udfordrer derfor retssamfundet, fordi intet konkret barn bliver berørt eller skadet. Denne problematik minder til dels om vold, drab og krig i voldsomme computerspil.
  • Det skal være muligt at definere og afgrænse, hvilke typer af sexdukker og fiktiv børnepornografi, der i givet fald skulle kriminaliseres.

På den baggrund anbefaler Red Barnet ikke på nuværende tidspunkt en kriminalisering af sexdukker, der ligner børn – men vi anbefaler, at regeringen bør opprioritere midler og forskning på området. Og med mere rådgivning til de voksne, som begår overgrebene, kan vi forebygge overgrebene.

Vi anbefaler derfor også øget markedsføring af rådgivningstilbud som Bryd Cirklen, der hjælper voksne med seksuelle tanker om børn med ikke at udleve deres tanker om overgreb.

 

Hvad ved Red Barnet om sagen?

I Red Barnet arbejder vi for at bekæmpe seksuelle overgrebsbilleder på børn, såkaldt børnepornografi. Red Barnets hotline er en vigtig brik i denne kamp. Vi indgår i det internationalt netværk af organisationer, INHOPE, der arbejder med at bekæmpe overgrebsbilleder med børn.

I Red Barnets internationale netværk af organisationer har spørgsmålet om sexdukker, der ligner børn, også været rejst. Også her peger man på den manglende videnskabelige viden på området.

 

Læs hele Red Barnets høringssvar.

Læs mere om hotlinens arbejde mod børnepornografi.